ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Stars4SD ενισχύει τους νεαρούς επιχειρηματίες: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός και έκθεση συστάσεων πολιτικής για βιώσιμη επιτυχία

Η πρωτοβουλία Stars4SD, μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ της αυστριακής Sudwing, του Κέντρου Πολιτικής KMOP του Βελγίου, της κυπριακής CARDET, των ελληνικών KMOP και Amazing Youth, της ιρλανδικής Future In Perspective και της ιταλικής CESIE, ανέπτυξε…

Το Stars4SD παρουσιάζει ένα σύστημα βραβείων για βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές

Το Stars4SD, μια κορυφαία πρωτοβουλία αφιερωμένη στην προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών, δημιούργησε ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης και βράβευσης για να ωθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην επίτευξη των στόχων τους για τη βιωσιμότητα. Το σύστημα…

Το Stars4SD Εγκαινιάζει μια Μεθοδολογία για τη Βιώσιμη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το έργο Stars4SD ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που αποσκοπεί στην προώθηση θετικών αλλαγών και στην έμπνευση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων του, το έργο έχει επιδιώξει την ανάπτυξη…

Έρευνα: Σοβαρά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα των νέων

Η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών, η έλλειψη συστημικής υποστήριξης, καθώς και η έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων/γνώσεων είναι τα βασικά εμπόδια που αποθαρρύνουν τους νέους να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι το βασικό…

Stars4SD: μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας

Παρόλο που η ΕΕ έχει θέσει ως προτεραιότητα τις επενδύσεις στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των νέων τα τελευταία χρόνια -με πιο πρόσφατη την ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας μιας Ακαδημίας Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα των…

Επικοινωνια

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, παρακαλούμε στείλτε email

info@stars4sd.eu