ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το Stars4SD θα αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό υλικό κατάρτισης για νέους επιχειρηματίες και όσους ενδιαφέρονται να διευθύνουν μια επιχείρηση. Αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα καθοδήγησης και κατάρτισης θα ενισχύσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες των νέων, θα εκπαιδεύσει τους νέους σχετικά με τους ΣΒΑ σε σχέση με τις επιχειρήσεις και θα τους διευκολύνει να πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις τους. Το σεμινάριο και ο Οδηγός Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών θα εκπαιδεύσει επίσης τους προπονητές σχετικά με το πώς να προσεγγίζουν τους νέους επιχειρηματίες ώστε να επιβάλλουν βιώσιμους στόχους στις επιχειρήσεις τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά), με στόχο να χρησιμοποιηθεί από πολλά κέντρα μάθησης και κατάρτισης με προγράμματα για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

📄 Καθοδήγηση και κατάρτιση νέων επιχειρηματιών σχετικά με τους ΣΒΑ

📄 Οδηγός Κατάρτισης Εκπαιδευτών

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα δημιουργήσουν μια μεθοδολογία που θα προτείνει ένα νέο πλαίσιο για τη διοίκηση επιχειρήσεων που θα εισάγει ένα σύστημα βραβείων, σχεδιασμένο σύμφωνα με πέντε ΣΒΑ που έχουν επιλεγεί ως οι πλέον σχετικοί με τη νεανική επιχειρηματικότητα. Οι μεθοδολογίες Stars4SD θα αναπτυχθούν για να αξιοποιηθούν κυρίως από επιχειρηματικούς οργανισμούς, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικούς φορείς προκειμένου να καθιερώσουν το σύστημα απονομής βραβείων Stars4SD στις αγορές τους. Οι μεθοδολογίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από οργανώσεις νεολαίας και περιβαλλοντικές οργανώσεις που υποστηρίζουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και να δώσουν κίνητρα σε νέες επιχειρήσεις υπό την ηγεσία των νέων να εφαρμόσουν βιώσιμους τρόπους εργασίας.

 

📄 Μεθοδολογίες Stars4SD

📄 Σχέδιο Βιωσιμότητας

Το Stars4SD θα δημιουργήσει ένα δίκτυο εθελοντών νέων από όλες τις χώρες του προγράμματος και άλλες χώρες της ΕΕ, συνδυάζοντας τόσο την επιχειρηματικότητα όσο και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Το δίκτυο Stars4SD θα προσπαθήσει να φέρει σε επαφή νέους επιχειρηματίες, λάτρεις της νεανικής επιχειρηματικότητας και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και την παροχή αξιολόγησης από ομοτίμους. Επιπλέον, θα προσελκύσει τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και κλαδικούς φορείς και επιχειρηματικές ενώσεις.

Το καινοτόμο στοιχείο του δικτύου Stars4SD EU είναι ότι θα εισαγάγει διαδικασίες άμεσης ψηφοφορίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Το δίκτυο και η διαδικασία απόδοσης των αστεριών θα φιλοξενηθούν σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διεξάγουν έναν αυτοδιαχειριζόμενο και αυτοοργανωμένο εικονικό διαγωνισμό που θα αναδείξει τους επιχειρηματίες αειφορίας της νεολαίας. Ο τελευταίος θα παρέχει κίνητρα στους συμμετέχοντες, αφού θα μπορούν να προβάλλουν τη διάκριση αυτή στις επιχειρήσεις και τα τοπικά τους δίκτυα.

 

👉 Το Δίκτυο

📄 Εγχειρίδιο χρήστη δικτύου Stars4SD

Το Stars4SD θα αναπτύξει έναν οδηγό ορθής πρακτικής προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους νέους επιχειρηματίες όσον αφορά αποτελεσματικούς, επιτυχημένους, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμους, αναπαραγώγιμους και προσαρμόσιμους τρόπους ενσωμάτωσης στα προγράμματά τους. Ο οδηγός θα καλύψει επίσης τα κενά όσον αφορά τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη χάραξη πολιτικής για την προώθηση καινοτόμων, προσανατολισμένων στη βιωσιμότητα και ολιστικών προσεγγίσεων για τη νεανική επιχειρηματικότητα.

 

📄 Οδηγός Καλών Πρακτικών

📄 Έκθεση Σύστασης Πολιτικής

Επικοινωνια

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, παρακαλούμε στείλτε email

info@stars4sd.eu