Η πρωτοβουλία Stars4SD, μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ της αυστριακής Sudwing, του Κέντρου Πολιτικής KMOP του Βελγίου, της κυπριακής CARDET, των ελληνικών KMOP και Amazing Youth, της ιρλανδικής Future In Perspective και της ιταλικής CESIE, ανέπτυξε έναν οδηγό καλών πρακτικών.

Ο οδηγός αυτός αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των νέων επιχειρηματιών σχετικά με αποτελεσματικούς, επιτυχημένους και βιώσιμους τρόπους ενσωμάτωσης περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών στα προγράμματά τους.

Περιλαμβάνοντας 14 περιπτώσεις από χώρες εταίρους, ο οδηγός εξετάζει επίσης βασικούς τομείς στους οποίους οι νέοι επιχειρηματίες χρειάζονται βοήθεια.

Βασικά ευρήματα

Τα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους νέους επιχειρηματίες και τις εταιρείες είναι τα εξής:

 • Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
 • Οικονομική στήριξη και χρηματοδότηση
 • Επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
 • Προκλητική βιώσιμη παραγωγή
 • Βιωσιμότητα και περιβαλλοντική ευθύνη 
 • Συνεργατικά οικοσυστήματα
 • Δικτύωση και επικοινωνία
 • Υποστήριξη για την προώθηση των ΣΒΑ
 • Πρόσβαση σε βιώσιμα υλικά
 • Δεδομένα και μετρήσεις για την φιλικότητα προς το περιβάλλον
 • Στρατηγικές μηδενικών αποβλήτων

Η έκθεση σύστασης πολιτικής Stars4SD

Η έκθεση συμπληρώνει την προηγούμενη προσπάθεια προσφέροντας συστάσεις πολιτικής για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την προώθηση της βιωσιμότητας της νεανικής επιχειρηματικότητας. Βασιζόμενη σε στοιχεία από έρευνες γραφείου και πεδίου, καθώς και σε γνώσεις των συμμετεχόντων στα βραβεία STARS4SD, η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη σύνοψη των βασικών διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τα αποτελέσματα του έργου και περιλαμβάνει συστάσεις πολιτικής, οι οποίες χωρίζονται σε τρία τμήματα: συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συστάσεις για πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης. 

Μάθετε περισσότερα για τα ευρήματα του οδηγού βέλτιστων πρακτικών και της έκθεσης συστάσεων πολιτικής ΕΔΩ.